Euskara eta genero berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko bekak 2023 (BERDINTZEN)

Becas destinadas a la realización de trabajos de investigación en materia de euskera e igualdad de género 2023 (BERDINTZEN)